Oppdateringer fra Den norske venneforeningen for WASNS

Etter årsmøte for de internasjonale venneforeningene 6-10 november 2019. Fra den norske venneforeningens styre møtte Ivar Walde (styreleder) og Helge Figved (styremedlem)  Vi beklager at det har tatt så lang tid å få ut info om FO (fredsoasen Wahat al-Salaam, Neve Shalom), men årsaken er at vi ønsket å ha årsmøtet i den internasjonale venneforeningen […]

Det umulige? Bli med!

Fred mellom jøder og arabere (Israel og Palestina)? Det kan se ut til at verden har slått seg til ro med at dette er en umulig tanke. I hvert fall skjer det ikke noe på den fronten, som kan gi grunnlag for optimisme. Tvert om. Situasjonen synes fastlåst, for å si det mildt. Det synes […]

Styremedlemmer besøker Fredslandsbyen!

Vi besøkte Fredslandsbyen (Wahat al-Salam/Neve Shalom) i Israel 16 – 20 november. I Israel møtte vi også Steinar Bakke fra Lions Tananger. Han bor store deler av året i Israel og er interessert i det arbeidet som blir gjordt i denne meget spesielle byen. Vi reiste dit for å delta på deres årsmøte og ble […]

INFO til gamle og nye medlemmer!

Fredslandsbyen ligger i staten Israel – midt mellom Tel Aviv og Jerusalem Den består av 70 familier, og skal snart utvides til 100. Halvparten av familiene er jøder, halvparten er palestinere. De lever og samarbeider fullstendig likestilte – det er altså mulig! Og de har alle israelsk statsborgerskap. Styret i den norske venneforeningen skal for […]

Velkommen til årsmøte!

Velkommen til årsmøte i Riddersalen på Kongsgård onsdag 9 november 2016 isisi 18  Foreningen ble stiftet desember 2014, og ble operativ i januar i fjor. Venneforeningen har et styre bestående av: Lars Øivind Lund, Håvard Walde, Olav Nessa og Ivar Walde (leder). Fjorårets innsamling ga kr. 44900.- Hele innsamlingsbeløpet ble gitt uavkortet til støtte for skolen […]

Håndslag for fred!

Wahat al-Salam/Neve Shalom – fredens oase – er en landsby i Israel der halve befolkningen er jøder, halve er palestinere. De bor og lever sammen, fullstendig likestilte og fredelig. Skolen er felles for alle og mange av elevene kommer også utenfra landsbyen. Skolen er tospråklig – hebraisk og arabisk – og for barna faller det enkelt […]