Velkommen til årsmøte!

Velkommen til årsmøte i Riddersalen på Kongsgård onsdag 9 november 2016 kl 18  Foreningen ble stiftet desember 2014, og ble operativ i januar i fjor. Venneforeningen har et styre bestående av: Lars Øivind Lund, Håvard Walde, Olav Nessa og Ivar Walde (leder). Fjorårets innsamling ga kr. 44900.- Hele innsamlingsbeløpet ble gitt uavkortet til støtte for […]

Håndslag for fred!

Wahat al-Salam/Neve Shalom – fredens oase – er en landsby i Israel der halve befolkningen er jøder, halve er palestinere. De bor og lever sammen, fullstendig likestilte og fredelig. Skolen er felles for alle og mange av elevene kommer også utenfra landsbyen. Skolen er tospråklig – hebraisk og arabisk – og for barna faller det enkelt […]