Håndslag for fred!

Wahat al-Salam/Neve Shalom – fredens oase – er en landsby i Israel der halve befolkningen er jøder, halve er palestinere. De bor og lever sammen, fullstendig likestilte og fredelig. Skolen er felles for alle og mange av elevene kommer også utenfra landsbyen. Skolen er tospråklig – hebraisk og arabisk – og for barna faller det enkelt […]