Velkommen til årsmøte!

Velkommen til årsmøte i Riddersalen på Kongsgård onsdag 9 november 2016 isisi 18  Foreningen ble stiftet desember 2014, og ble operativ i januar i fjor. Venneforeningen har et styre bestående av: Lars Øivind Lund, Håvard Walde, Olav Nessa og Ivar Walde (leder). Fjorårets innsamling ga kr. 44900.- Hele innsamlingsbeløpet ble gitt uavkortet til støtte for skolen […]