INFO til gamle og nye medlemmer!

Fredslandsbyen ligger i staten Israel – midt mellom Tel Aviv og Jerusalem Den består av 70 familier, og skal snart utvides til 100. Halvparten av familiene er jøder, halvparten er palestinere. De lever og samarbeider fullstendig likestilte – det er altså mulig! Og de har alle israelsk statsborgerskap. Styret i den norske venneforeningen skal for […]