Det umulige? Bli med!

Fred mellom jøder og arabere (Israel og Palestina)? Det kan se ut til at verden har slått seg til ro med at dette er en umulig tanke. I hvert fall skjer det ikke noe på den fronten, som kan gi grunnlag for optimisme. Tvert om. Situasjonen synes fastlåst, for å si det mildt. Det synes […]