Oppdateringer fra Den norske venneforeningen for WASNS

Etter årsmøte for de internasjonale venneforeningene 6-10 november 2019. Fra den norske venneforeningens styre møtte Ivar Walde (styreleder) og Helge Figved (styremedlem)  Vi beklager at det har tatt så lang tid å få ut info om FO (fredsoasen Wahat al-Salaam, Neve Shalom), men årsaken er at vi ønsket å ha årsmøtet i den internasjonale venneforeningen […]