Oppdateringer fra Den norske venneforeningen for WASNS

Etter årsmøte for de internasjonale venneforeningene 6-10 november 2019. Fra den norske venneforeningens styre møtte Ivar Walde (styreleder) og Helge Figved (styremedlem)

 Vi beklager at det har tatt så lang tid å få ut info om FO (fredsoasen Wahat al-Salaam, Neve Shalom), men årsaken er at vi ønsket å ha årsmøtet i den internasjonale venneforeningen bak oss. Dette møtet ble utsatt flere ganger gjennom årets tid og fant først sted 6-10 november.

Her er et kort resymé av denne landsbyens tilblivelse og bakgrunn:

 

 1. Innbetaling av kontingent NOK 300/evtl gave for 2019 til konto nr 1503.53.42955  ELLER  VIPPS #24971

* VENNLIGST oppgi Navn + epost adresse

      I fjor var innsamlede midler fra den norske venneforeningen om lag dobbelt så stor som de foregående år, dvs vel NOK 98 000.

Likevel er det slik at det norske bidraget er lavest av alle, og det håper vi skal endre seg snart. Vi må jo også her minne om at vi har relativt kort ”fartstid” som forening – dvs fra 2015. Vi trenger DIN hjelp, og gjerne også hjelp fra din familie, dine venner.

 1. Studietur til Israel/Palestina 23-30 mai 2020:

Styret planlegger tur til WASNS/Palestina for inntil 30 medlemmer i denne tiden. Vi har bestilt 15 dobbeltrom på hotell i Jerusalem + rom på hotellet i WASNS. Hensikten er å anskueliggjøre Israel-Palestina konflikten, samt det alternativet som WASNS representerer for en varig fred.

 1. Årsmøte i den norske venneforeningen vil bli avholdt i januar 2020: nærmere innkalling blir gitt etter nyttår.

En hovedsak blir gjennomgang av studieturen i mai.

 1. OPPDATERT INFO 

Vårt fokus så langt har vært PRIMARY SCHOOL 1. – 6. KLASSE (GRUNNSKOLE)

 Skolen har p.t. 268 elever i 11 klasser, med 22 lærere

Fordelingen er 48% palestinere, 51% jøder. 60% av elevene er gutter, 40% jenter

 Ettersom innbyggerne i WASNS blir eldre og eldre – uten videre utbygging i landsbyen – blir det færre og færre barn/elever. Kun ca 15% av elevene bor i landsbyen, 85% kommer fra utenforliggende, ”Israelske” landsbyer.

 Elever som kommer utenfra transporteres i buss: WASNS har hatt to busser, nå bare en. Kostnadene for transport er betydelige, og er i stor grad dekket fra skolens budsjett.

 Ca. 10% av driftskostnadene på skolen dekkes av foreldrebetaling. Om lag 30% dekkes av den israelske stat (dette er nytt i løpet av de to siste år). Resten (60%) dekkes fra venneforeningene.

Det er viktig å merke seg:

 1. skolen er svært populær – det er nesten 100% oversøking på plass.
 2. Foreldrene fra omliggende landsbyer vektlegger at skolen er bilingval, binasjonal og multikulturell og at den gir bedre resultater enn de aller fleste skoler. Foreldrene mener det er modellen for en framtidsrettet utdanning, bl.a. ved at fredsarbeid tillegges så stor vekt. ”Sustainable peace education needs sustained work”.
 3. Det er de siste få år etablert lignende skoler andre steder i Israel. Dette avviker fra tidligere strenge praksis fra israelske myndigheters side, om atskilte skoler og ulike utdanningsløp.
 4. Det arbeides nå for å få etablere læreropplæring i bilingval og bikulturell undervisning ved flere universiteter i Israel
 5. I løpet av de neste 3 år skal det arbeides for å etablere et ungdomstrinn og en videregående skole. Dette legges økt press på budsjettet, og krever betydelige investeringer. Samtidig er det et gigantisk skritt framover for dette fredsprosjektet
 6. 42 nye hus planlegges nå bygget i landsbyen. Latrun-klosteret har avstått grunnen. (Det står om lag 200 familier på venteliste)
 7. På tross av mange framskritt, er det flere ”skjær i sjøen”. Den viktigste er at israelske myndigheter nå ikke godtar de arealopptegningene som foreligger for landsbyen

1 – To jenter som guidet oss på skolen.

2 – Venneforeninger ved skoleinngangen

3- Språkundervisning

4- Møte med venneforeninger

5- Småbarn i barnehage

6- Landsbyen

7- Nybygg 42 stk

 

 


Fredens Oase (WASNS) er en god sak, som virkelig fortjener støtte. Vi takker deg for din interesse og ditt engasjement.

 

Randaberg, 27 november 2019

Ivar Walde

Styreleder

 

+47 915 86 320

ivwalde@online.no