Håndslag for fred!

Wahat al-Salam/Neve Shalom – fredens oase – er en landsby i Israel der halve befolkningen er jøder, halve er palestinere. De bor og lever sammen, fullstendig likestilte og fredelig. Skolen er felles for alle og mange av elevene kommer også utenfra landsbyen. Skolen er tospråklig – hebraisk og arabisk – og for barna faller det enkelt å bygge gjensidig respekt og tillitt. Vennskap skjer på den naturlige måten. 

WAS/NS har venneforeninger i mange land – nå også i Norge. Foreningen støtter landsbyen økonomisk, blant annet fordi myndighetene ikke yter noen form for bistand til skolen. 
Medlemskontingent – NOK 300 – og gaver ut over dette går i sin helhet til landsbyen. Vi ber om at du benytter konto 1503.53.42955 til innbetaling av kontingent, og at du bruker samme konto når du ønsker å gi ytterligere bidrag. Skriv ditt fulle navn og din e-postadresse i merknadsfeltet. Du vil få bekreftelse på medlemskap tilsendt per e-post.
Det skal ikke kunne sies at jøder og palestinere ikke kan leve fredelig sammen – gitt at de er likestilte!
For å vite mer, kan du gå inn på fredslandsbyens hjemmeside www.wasns.orgeller du kan stille spørsmål i merknadsfeltet.
Velkommen til venneforeningen – gi et håndslag for fred!