Velkommen til årsmøte!

Velkommen til årsmøte i Riddersalen på Kongsgård onsdag 9 november 2016 isisi 18 

Foreningen ble stiftet desember 2014, og ble operativ i januar i fjor.

Venneforeningen har et styre bestående av:
Lars Øivind Lund, Håvard Walde, Olav Nessa og Ivar Walde (leder).

Fjorårets innsamling ga kr. 44900.- Hele innsamlingsbeløpet ble gitt uavkortet til støtte for skolen i landsbyen.

Under vårt besøk dit 8. oktober i år uttalte leder av landsbyen, Adnan Manaa, følgende: 

We are delighted after long last to have also a Norwegian Friends’ Association – in addition to those from the US, UK, France, Austria, Canada, Sweden, Holland, Germany, Italy and Switzerland: it is a source of great inspiration to us that the international community recognises and supports our efforts towards achieving peace, freedom and justice among all the peoples of Palestine/Israel. 

Your grant of US$5,100 for 2015 is very much appreciated: Thank you!


 

Program: 

1. Beretning

2. Regnskap

3. Foreningens mål og bakgrunn

4. Tilbud om en ukes studietur til Israel/Palestina, inkl. besøk i Fredens Oase

5. Valg (NB! Ingen skal presses til å stille til valg)

6. Evtl.

MERK! Skolen tillater ikke parkering i skolegården. Hvis det likevel er påkrevd, ta kontakt med Ivar Walde, 915 86 320.

Vel møtt!

Årskontingent er kr. 300 pr. medlem. Dersom en har lyst og anledning til å gi mer, er det selvsagt svært velkomment!

Kontonummeret er: 

1503.53.42955

Vipps: 

24971