INFO til gamle og nye medlemmer!

15284862_10153991677572190_2812014940367951596_n

 • Fredslandsbyen ligger i staten Israel – midt mellom Tel Aviv og Jerusalem
 • Den består av 70 familier, og skal snart utvides til 100.
 • Halvparten av familiene er jøder, halvparten er palestinere. De lever og samarbeider fullstendig likestilte – det er altså mulig! Og de har alle israelsk statsborgerskap.
 • Styret i den norske venneforeningen skal for første gang være representert på det årlige møte for de internasjonale venneforeninger 16-19 november (kostnaden ved dette dekkes av deltakerne selv – innsamlede midler går uavkortet til Fredslandsbyen!)
 • Styret vil undersøke muligheten for å organisere studietur for medlemmer i 2018 – nærmere om dette på årsmøtet i januar (nærmere innkalling seinere)
 • WASNS er et fredsprosjekt: Det bygger på likhetsprinsippet, og enighet blant beboerne om at fred er det største gode.
 • Sentralt i landsby-konseptet er fellesskolen: alle barn går på samme skole! Den er altså bi-nasjonal og tospråklig: Alle lærer arabisk og hebraisk. Elevene danner vennskap på naturlig vis.
 • Problemet for landsbyen er at israelske skoler er delte: de er enten jødiske eller palestinske. Skolen i WASNS får dermed ingen offentlig støtte! Venneforeninger verden rundt gir derfor støtte til dette sentrale innslaget i alles liv.
 • Skolen rekrutterer også mange elever UTENFOR landsbyen! Det er stor interesse og pågang til dette tilbudet, både fra jødiske og palestinske familier. Det i seg selv borger for at mange i Israel – på begge sider – ser at fred er mulig, på enkle betingelser.
 • WASNS organiserer og driver også en annen skole – kalt ”School for Peace”, som har konflikthåndtering som viktigste ingrediens. Over 60,000 kursdeltakere har deltatt i programmet, og fire israelske universiteter og en rekke høgskoler bruker opplegget i sin undervisning. Nærmere orientering om dette blir gitt på årsmøtet i januar (innkalling kommer senere)

Skjermbilde 2017-09-27 kl. 20.05.31

Vi ber deg nå om tre tjenester:

 

 1. Vennligst send din mailadresse til ivwalde@online.no, slik at vi enkelt kan komme i kontakt og formidle info direkte
 2. Betal årskontingenten – 300 kroner – eller evtl. gave ut over dette
 3. Del info om WASNS med venner og kjente: Vi trenger å øke medlemstallet!

 

 

Bruk VIPPS-nummer: #24971

Eller bruk bankkonto: 1503.53.42955

slide3