Styremedlemmer besøker Fredslandsbyen!

Vi besøkte Fredslandsbyen (Wahat al-Salam/Neve Shalom) i Israel 16 – 20 november. I Israel møtte vi også Steinar Bakke fra Lions Tananger. Han bor store deler av året i Israel og er interessert i det arbeidet som blir gjordt i denne meget spesielle byen. Vi reiste dit for å delta på deres årsmøte og ble møtte velkommen av ledelsen i resepsjonen på hotellet som ligger i byen. Årsmøte de påfølgende dagene ble avholdt i byens skolebygninger.

Tidligere elever gav sine betraktninger på hvordan de møtte hverdagen og ny skolegang utenfor byen. De var nokså enige om at oppveksten og tilværelsen i Fredslandsbyen var som å være i en «boble». Her er alt trygt og man omgåes fredelig med folk fra alle Israels befolkningsgrupper. Dette er jo ikke forholdet utenfor byen. Rent faglig var de helt på høyden med andre elever fra andre skoler, men i tillegg hadde de sin erfaring med å leve sammen med Jøder, Palestinere etc, og hvor problemer ble løst og respektert av alle parter. Nå vil byen starte arbeidet med å etablere en ny middelskole i tillegg til den nåværende barneskolen. Således utvides skoletilbudet og elevene blir lenger i byen. Barneskolen har i dag ca. 360 elever hvorav 80% kommer fra områdene utenfor byen. Dette er en klar erkjenning av skolens nivå som har lokket elevene dit.

Her holder man også et undervisningstilbud som heter «School for Peace». Her kurses deltakerne i og utenfor byen i hvordan løse problemer, promotere en human egalitær tilværelse for alle. Kurset er for alle, unge som eldre, og avholdes i korte eller lengre perioder. Fra oppstarten tidlig i 1980 årene, har ca. 65.000 kursdeltakere gjennomgått kurset. Kurset avholdes også utenfor Israels grensen, bl,.a. med MA på University of Massachusets, Boston, USA. En sann bekreftelse på kursets kvalitet.

Det som skjer i Fredslandsbyen, har satt merker etter seg. Mange lands øvrigheter ser dette som en mulighet for å skape fred mellom de forskjellige folkeslag og kulturer. Derfor har byen jevnlige besøk fra mange lands ambassadører og FN-representanter. På årsmøtet deltok bl.a. ambassadørene fra Sverige, Sveits og Tyskland og en utsending fra FN, som nevnt. Norge var ikke representert, men dette tas nå opp ved et direkte møte hos Norges ambassadører i Israel og Palestina.

Konklusjonen på denne korte rapporten må bli at det viser seg å kunne gå an for Jøder og Palestinere å leve godt i sammen. Derfor mener undertegnede at tanken om ett land med flere kulturer og religioner må kunne være mulig. Om ikke i morgen, så en gang i fremtiden om bare de forskjellige kreftene kan forenes i enighet.

Bildene viser mottakelsen i resepsjonen, ambassadørene, FN utsendingen, bilder fra årsmøte, byens visjon, et bilde om «Peace» og fra familiesøndagen ute i skoleområdet.

Mvh

Venneforeningen Wahat al-Shalom/Neve Shalom

image004image003

 

DSC_0262image002

 

image001